blog

MODX - ustawanie placeholdera

MODX - sprawdzanie grupy

MODX - aktualna data

MODX - pobieranie zmiennej GET

MODX - generowanie tagów meta